Zemědělské stroje

Traktory

Setí a hnojení: stejně jako terminál s ISOBUS, řídí OPUS plynule měnitelný převod mezi trakorem a všemi jeho zařízeními. Jeho součástí je i video průběžného sledování.

Orba, sklizeň, všechny typy použití! Spolu s normou ISOBUS, OPUS řídí namontované příslušenství a hydrauliku traktoru pomocí videokamery a přesným sledováním servisních intervalů.

Vepředu traktor, vzadu různá přídavná zařízení a mezi tím OPUS A2 – k zajištění dokonalé komunikace. S obrazovkou moniturující zadní část OPUS přemýšlí proaktivně, a tím zabezpečuje pohodlné pracovní podmínky v kabině řidiče!

Postřikovače

Množství a složení hnojiv podle výnosů z předešlého roku – displeje OPUS zjišťují veškeré hodnoty, přesně řídí množství postřikových chemikálií a zaznamenávají všechna aplikační data.

Baličky

Zatímco Vy řídíte, OPUS A2 dává pozor za Vás: při použití těchto displejů na baličkách, náš standardní ovladací panel umožňuje ovládat rychlost, tlak i velikost balíků. A jasně tak ukazuje, kdy je potřeba znovu doplnit folii a motouze či provázky.

Kombajny

Sklizeň obilí i kukuřice – vše vysoce spolehlivě řízeno displeji OPUS. Kromě akuálních dat o samotném vozidle, zaznamenávají také údaje potřebné pro pozdější vyúčování nebo zobrazují všechna GPS data na displeji.

Imcon Electronics, s.r.o.
Systémový integrátor Topcon
Boženy Němcové 1477/1
664 51 Šlapanice
Czech Republic

tel.: +420 545 234 440
fax.: +420 545 233 169
Email: info@deutsch.cz
Web: www.wachendorff.cz
49°10’2.327″N, 16°43’7.604″E
Obchod: eshop.imcon-electronics.cz